Poster

SCB M VISA ช้อปแบบใหม่ได้ทุกที่ ไม่จำกัด

6 August 2019 - 31 December 2020

บัตรเครดิต SCB M VISA  ช้อปแบบใหม่ได้ทุกที่…ไม่จำกัด 
บัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา และสิทธิพิเศษทั่วโลกทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และออนไลน์

สิทธิพิเศษภายในห้าง ฯ

 • รับคะแนน M Point สูงสุด x4 ทุกการใช้จ่ายภายในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และบลูพอร์ต หัวหิน
 • รับส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อใช้ส่วนลดจากบัตรและแลกคะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ
 • แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ

สิทธิพิเศษทั่วโลก

 • รับคะแนน M Point สูงสุด x2 ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และออนไลน์
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ
 • ท่องเที่ยวเหนือระดับด้วย บริการ Airport Limousine บริการรถ รับ-ส่ง จากสนามบินและบริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน Airport Lounge
 • เปลี่ยนคะแนนสะสมแลกเป็นไมล์สายการบิน ชั้นนำ Royal Orchid Plus, FlyerBonus และ BIG Points

สมัครบัตรเครดิต คลิก

เงื่อนไขสิทธิพิเศษในห้างฯ

 • รับคะแนน X4 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับคะแนน X 3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟชร มาร์ท, www.mcardshop.com, รับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่พาวเวอร์มอลล์, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่ร่วมรายการผ่อนชำระทุกประเภท
 • รับส่วนลดสูงสุด 35% คำนวณจาก ๐ ส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรช้อปสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, ส่วนลดสูงสุด 5 % สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรช้อปสินค้าราคาปกติที่แผนกกูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟชร มาร์ท และพาวเวอร์มอลล์, ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้, ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home,บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า ๐ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ แลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
 • เมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป, รายการที่ทำการแบ่งชำระ 0% ในห้างฯ ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม M Point 2 เท่า, คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสม M Point จะคำนวณตามยอดแบ่งชำระในแต่ละเดือน และจะสะสมเข้าหมายเลขสมาชิก M Card ที่กำหนด, หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเงินงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดทันที, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งยอดตามที่เรียกเก็บ ไม่สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนได้ หากผู้ถือบัตรเครดิตชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระต่อเดือนตาม ที่ธนาคารฯ เรียกเก็บ ถือว่าผู้ถือบัตรเครดิตผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด รวมทั้งค่า ติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้, กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนด ระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้อง ชำระยอดแบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารฯ ทุกประการ, การอนุมัติการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางธนาคารฯ และธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

เงื่อนไขสิทธิพิเศษทั่วโลก

 • รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA
 • รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA, เมื่อเติมน้ำมันครบทุก ๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ, จำกัดยอดการใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป หรือ 4,800 บาทต่อรอบบัญชี/ท่าน, ธนาคารฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี เฉพาะรายการที่ถูกเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในรอบบัญชีถัดไป, สำหรับรายการที่ยังไม่เรียกเก็บจากธนาคารฯ หรือเรียกเก็บหลังจากวันสุดท้ายของรอบบัญชี หรือเรียกเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกรายการในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตจะถูกยกยอดนำรายการดังกล่าว ไปคำนวณในรอบบัญชีถัดไป, สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี, ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา, สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด, ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 – 31 ธ.ค.62
 • บริการรับ – ส่ง หรือกลับจากสนามบิน มูลค่า 1,400 บาท / เที่ยว เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น, จำกัด 1 สิทธิ/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน, รถ 1 คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและผู้ติดตาม 2 ท่าน, สำรองการใช้สิทธิได้ที่ SCB M Call Center 1295 ล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง, จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ, ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ๐ บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 1,200 บาท/ครั้ง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น, สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง/ครั้ง จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/วัน โดยไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี, สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center 1295, ใช้สิทธิตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • แลกไมล์สะสมของสายการบิน Royal Orchid Plus อัตราการแลกทุก 4,000 M Point = 1,000 ROP Miles, FlyerBonus Programme อัตราการแลกทุก 3,000 M Point = 1,000 FlyerBonus Points, AirAsia BIG Loyalty Programme อัตราการแลกทุก 2,000 M Point = 1,000 BIG Points, สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสม M Point เป็นไมล์สะสมนั้น จะต้องเป็นสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นก่อน, ขั้นตอนการแลกใช้เวลา 3 วันทำการสำหรับการแลก Royal Orchid Plus และ 5 วันทำการสำหรับ BIG Points และ FlyerBonus Points, การแลกไมล์สะสมฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบินนั้นๆ, ตรวจสอบวิธีการแลกได้ที่ www.scbmcard.com หรือ SCB M Call Center 1295