01 (BP) Poster 55x80 CM 01

Bluport Shop Sanook 2020

1 - 30 September 2020

บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 63
ที่ Bluport Shopping Complex และ Bluport Department Store

ช้อปทุกวันรับแสตมป์
M Card ช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบทุก 1,500 บาท (1/4)
พิเศษ ลูกค้าทรู หรือ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปครบทุก 1,200 บาท (1/4)
รับแสตมป์สะสมจำนวน 1 ดวง สะสมครบ 10 ดวง รับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 1,000 บาท (1/4)

9.9 วันเดียวสุดสนุก
รับฟรี ร่มบลูพอร์ต Limited Edition 1 คัน มูลค่า 890 บาท
M Card ช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาท (2/4)
พิเศษ ลูกค้าทรู หรือ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปเพียง 2,500 บาท (2/4)
*ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกรับระหว่างร่ม และแสตมป์สะสม

ช้อปสนุกรับเพิ่มบัตรกำนัล
ลูกค้าทรู

 • รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท เมื่อใช้ 100 ทรูพอยท์ (3/4)

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปผ่านบัตรฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (3/4)

 • ทุกวัน รับบัตรกำนัลรวม 300 บาท
 • เสาร์ – อาทิตย์ รับบตรกำนัลรวม 600 บาท

ลดเพิ่ม / บัตรกำนัล / เครดิตเงินคืน / คะแนนสะสม สูงสุด 20% (เฉพาะภายในห้างฯ) (28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย.63) กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (5)

รายละเอียดเงื่อนไข

(1)สมาชิก M Card ช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market และสินค้าไม่ร่วมรายการ ครบทุก 1,500 บาท พิเศษ ลูกค้าทรู หรือ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปเพียงทุก 1,200 บาท รับแสตมป์สะสมจำนวน 1 ดวง สะสมครบ 10 ดวง รับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 1,000 บาท

 • จำนวน 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ
 • แลกรับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 1,000 บาท (แบ่งเป็นบัตรกำนัลห้างฯ 500 บาท และบัตรกำนัลศูนย์ฯ 500 บาท), จำกัดรวม 500 สิทธิ์/ ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 63 หรือจนกว่าสิทธ์จะครบ
 • บัตรกำนัลหมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 63 และใช้ได้เฉพาะที่สาขาบลูพอร์ต หัวหิน เท่านั้น
 • ลูกค้าทรู กรุณาแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application คู่กับบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC หรือแสกน QR Code หรือ กดรับสิทธิ์ผ่าน True ID หรือ True You Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA แสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card Application คู่บัตรประชาชนตัวจริง และเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายตามกำหนด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

(2)สมาชิก M Card ช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market และสินค้าไม่ร่วมรายการ แลกรับฟรี ร่มบลูพอร์ต มูลค่า 890 บาท พิเศษ ลูกค้าทรู หรือผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA       ช้อปเพียง 2,500  บาท

 • จำกัดการรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 99 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
 • ของรางวัลมีเฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 63 วันเดียวเท่านั้น และผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกรับระหว่างร่มบลูพอร์ต และแสตมป์สะสม
 • ลูกค้าทรู กรุณาแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application คู่กับบัตรประชาชนและรับสิทธิ์ผ่านระบบเครื่อง EDC แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA แสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card Application คู่บัตรประชาชนตัวจริง และเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายตามกำหนด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์

(3) ลูกค้าทรู

 • ลูกค้าทรู กรุณาแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application คู่กับบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC หรือแสกน QR Code หรือ กดรับสิทธิ์ผ่าน True ID หรือ True You Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ, จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้ และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่นำใบเสร็จ และเซลล์สลิปเฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าและห้างฯ (ภายในวัน และสาขาเดียวกัน) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA และแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card Application บนมือถือ คู่กับบัตรประชาชนตัวจริง (ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์) และบัตรเครดิตตัวจริง มาแสดงรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G
 • รับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 300 บาท (บัตรกำนัลห้างฯ 200 บาท และบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในทุกวัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ บัตร/ วัน, จำกัด 1 สิทธิ์/ บัตร/ วัน และสูงสุด 2 สิทธิ์/ บัตร/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รับบัตรกำนัลรวมมูลค่ามูลค่า 600 บาท (บัตรกำนัลห้างฯ 400 บาท และบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท) สำหรับ 50 ท่านแรก ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ บัตร/ วัน, จำกัด 1 สิทธิ์/ บัตร/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัลห้างฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยต้องใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA เฉพาะที่บลูพอร์ต หัวหินเท่านั้น

(4)สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, Wine Cellar, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
 • ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด/ บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่/ บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

(5)รายละเอียดบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (เฉพาะภายใน Bluport Department Store) มีดังนี้

 1. บัตรเครดิตเอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M VISA) : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาท

ต่อที่ 1 : เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ / วัน เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

(รวมการชำระที่ ห้างสรรพสินค้า, Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ช่องทาง M Chat & Shop, Call To Order และ M Card Shop Online)

 • ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท*
 • ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท*
 • ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท*

ต่อที่ 2 : เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ / ตลอดรายการ ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

(รวมการชำระที่ ห้างสรรพสินค้า, Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ช่องทาง M Chat & Shop, Call To Order และ M Card Shop Online)

 • ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 13,000 บาท**

ยกเว้น สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home บัตรกำนัล,บัตรเติมเงินทุกประเภท,ยา,นมผง,การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, สินค้าผ่อนชำระ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯและศูนย์, และสินค้าไม่ร่วมรายการ , *จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท / ท่าน / ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ทุกสาขา / ตลอดรายการ, (รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า, Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และช่องทางออนไลน์ M Chat &Shop, Call To Order และ M Card Shop Online), ** จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท / ท่าน / ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ทุกสาขา / ตลอดรายการ,(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า, Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และช่องทางออนไลน์ M Chat &Shop, Call to order และ M Card Shop Online) *,**จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ทุกสาขา / ตลอดรายการ, ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ SCBM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ), บัตรเครดิต SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่ต้องลงทะเบียน, ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบรายการ

2.บัตรเครดิตเอสซีบี (SCB) : ลดเพิ่ม 10% + รับบัตรกำนัลห้างฯสูงสุด 3,000 บาท+รับเครดิตเงินคืนสูงสุด1,500 บาท

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป (1 เม.ย.-31 ธ.ค.63)

(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ลดเพิ่ม 10%* เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ

ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

สำหรับบัตรฯ SCB ทุกประเภท

 • ตั้งแต่ 5,000/ 20,000/ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 100 / 500 / 1,500 บาท**

รับเพิ่ม สำหรับบัตรฯ SCB Mastercard (เฉพาะสาขาเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน)

 • ตั้งแต่ 5,000/ 20,000/ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯ 200/ 1,000/ 3,000 บาท***

ยกเว้น Gourmet Market, Home Fresh Mart, Power Mall, สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่า,สินค้าผ่อนชำระ,บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M VISA *ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plusจำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้สูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน(รวมทุกประเภทบัตร)/เดือน/รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ(จากรายการช้อปมันส์ทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.63-31 ธ.ค.63), **จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ ท่าน / ทุกประเภทบัตรฯ SCB  / ทุกสาขา / ตลอดรายการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ M เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545333 บัตรเครดิต SCB Private Banking รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน, ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจบรายการ,  ***จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างฯสูงสุด 3,000 บาท / ท่าน / ทุกประเภทบัตรฯ SCB Mastercard /  สาขา เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์ และพารากอนรวมกัน / ตลอดรายการ ,ลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้างฯ โดยผู้ถือบัตรฯ ต้องนำเซลล์สลิปและบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันและสาขาเดียวกัน ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างฯกำหนด, บัตรกำนัลห้างฯ หมดอายุวันที่ 31 ธ.ค.63, เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลห้างฯ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด, บัตรกำนัลห้างฯมีจำนวนจำกัดตามโควต้าที่ธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มารับสิทธิ์ก่อน, ใบเสร็จที่แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ รายการนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปร่วมรับสิทธิ์ในรายการอื่นๆของธนาคารฯได้อีก

3.บัตรเครดิตซิตี้ (Citi) : ลดเพิ่มสูงสุด 15% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อ

(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

Department Store

 • ลดเพิ่ม 15%*    สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ พรีเมียร์
 • ลดเพิ่ม 5%*  สำหรับบัตรฯ ซิตี้ ประเภทอื่นๆ 

ต่อที่ 2 :ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า, Power Mall (เฉพาะรูดเต็มจำนวน) และช่องทางออนไลน์ M Chat &Shop, Call to order และ  M Card Shop Online)

Department Store, Power Mall (เฉพาะรูดเต็มจำนวน)

 • ครบทุก 5,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท** (3%)                                                                                                                                                   เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
 • ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท**(7%)

สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา, บัตรฯ ซิตี้ เพรสทีจ, บัตรฯ ซิตี้ พรีเมียร์, บัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรฯ ซิตี้ เมอร์เซเดส

ยกเว้น Gourmet Market และ Home Fresh Mart สุรา ,ยา ,นมผง ,บัตรกำนัล ,บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่า, สินค้าผ่อนชำระ และสินค้าไม่ร่วมรายการ, *ยกเว้น Power Mall, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิ ซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร, บัตรเครดิต  ซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเสริม, **จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตร(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / ตลอดรายการ(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า, Power Mall (เฉพาะรูดเต็มจำนวน) และช่องทางออนไลน์)  สำหรับบัตรฯซิตี้ประเภทอื่นๆ (รวมทุกประเภทบัตรฯ), จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500บาท/ท่าน/ ทุกประเภทบัตร(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / ตลอดรายการ(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า, Power Mall (เฉพาะรูดเต็มจำนวน) และช่องทางออนไลน์) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และซิตี้ เมอร์เซเดส, ลงทะเบียนครั้งเดียว ผ่าน SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SMP เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)  ธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

4.บัตรเครดิตกสิกรไทย (KBank): ลดเพิ่มสูงสุด 15% + คะแนนสะสม 5 เท่า   

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ (15 ก.ค. 63– 31 ม.ค. 64) (เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ตั้งแต่ 1 – 4,999 บาท ลดเพิ่ม 12%
 • ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ลดเพิ่ม 15%

ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat &Shop, Call to order และ M Card Shop

Online)

 • รับคะแนนสะสม 5 เท่า* (คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 4 เท่า)

ยกเว้น สุรา ,ยา ,นมผง ,บัตรกำนัล ,บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่า และสินค้าผ่อนชำระ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ,บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตร Fleet card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ และบัตรเครดิตไทยเบฟ  * จำกัดยอดใช้จ่ายที่นำไปคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปและไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ, เศษของยอดซื้อที่ไม่ถึง 1,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ,วิธีการคำนวณคะแนนสะสม 5 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 4 เท่า รวมได้คะแนนสะสม 5 เท่า (ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนนสะสม คะแนนปกติ 2 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 3 เท่า รวมได้คะแนนสะสม 5 เท่า) ,การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 คะแนน, ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ,ธนาคารฯจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 5.บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL) : ลดเพิ่มสูงสุด 15% + รับบัตรกำนัลห้างฯสูงสุด 4,800 บาท 

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ

(2 มี.ค. 63 – 31 ต.ค. 63) (เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ลดเพิ่ม 15%* เฉพาะวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์  
 • ลดเพิ่ม 10%* เฉพาะจันทร์ – พฤหัสบดี   

ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป  ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)
(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป    รับบัตรกำนัลห้าง 100 บาท **
 • ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป  รับบัตรกำนัลห้าง  500 บาท**
 • ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป  รับบัตรกำนัลห้าง 1,600 บาท**

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart ,สินค้า IT, Notebook, สุรา, ยา,นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, *ลดเพิ่ม 15% จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 7,500 บาท/เซลส์สลิป (หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/เซลส์สลิป), ลดเพิ่ม 10% ไม่จำกัดยอดแลกคะแนน, ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรเครดิตบำรุงราษฎร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเสริม,**สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่นำเซลส์สลิปที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพพร้อมบัตรเครดิตภายใต้ชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรเดียวกัน มาลงทะเบียนรับบัตรกำนัลภายในวัน และสาขาที่ทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างฯ กำหนดเท่านั้น,สงวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัล ได้เพียง Tier เดียวต่อเซลส์สลิปเท่านั้น และเซลส์สลิปที่ลงทะเบียนรับบัตรกำนัลของรายการนี้แล้ว ไม่สามารถนำมารับบัตรกำนัลใน Tier อื่นๆ จากรายการนี้ได้อีก,จำกัดการรับบัตรกำนัลรวมสูงสุด 4,800 บาท/ ทุกประเภทบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / สาขา / ตลอดรายการ

6.บัตรเครดิตกรุงศรี (KCC) : แลกรับเครดิตเงินคืน 20% / รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ

(1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63) (เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป  แลกรับเครดิตเงินคืน 20%* เฉพาะบัตรฯ Krungsri Exclusive Signature  

หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป สำผรับบัตรฯทุกประเภท (1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63)

(ยกเว้นบัตรฯ Krungsri Exclusive Signature)

(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

 • ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน    100 บาท**
 • ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน    400 บาท**
 • ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน  4,900 บาท**  เฉพาะบัตรฯ Signature

ยกเว้น  Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, M Chat & Shop ,Call To Order, M Card Shop Online, สุรา, ยา, นมผง’,บัตรกำนัล , บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ, *สำหรับบัตรฯ Krungsri Exclusive Signature จำกัดการแลกคะแนน 50,000 คะแนน/ บัญชีบัตรหลัก/ วัน/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ เดือน/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ, ไม่ต้องทำการลงทะเบียน, **สำหรับบัตรฯ Signature จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,900 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน, สำหรับบัตรฯประเภทอื่นๆ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน, เครดิตเงินคืนจะเข้าภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ, ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิปเท่านั้น,สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น,ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ผ่าน Application UCHOOSE หรือผ่าน SMS พิมพ์ TMG (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081-927-9999 รอข้อความตอบกลับ (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

7.บัตรเครดิตเคทีซี (KTC) : ลดเพิ่มสูงสุด 18%

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ  ( 28 ส.ค. 63 – 24 ก.ย. 63)

 • ลดเพิ่ม 18%  เฉพาะวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
 • ลดเพิ่ม 13%  เฉพาะวันจันทร์- พฤหัสบดี

(เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์)

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, ยา, บัตรกำนัล, นมผง, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, ร้านค้าเช่า,  บัตรเครดิต Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต SCG Visa Purchasing และบัตรเครดิตเพื่อหน่วยงานรัฐ

8.บัตรเครดิตยูโอบี UOB : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ  (วันที่ 1 – 24 ก.ย.63)

(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat&Shop, Call to order และ M Card Shop Online)

 • รับเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง มีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market & Home Fresh  Mart, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรTMRW และบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม, ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่มีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  และเครดิตเงินคืน 12% สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 24 ก.ย. 2563,  จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat&Shop, Call to order และ M Card Shop Online),ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SMP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท),  ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

9.บัตรเครดิตทีเอ็มบี (TMB) และ บัตรเครดิตธนชาต (TBank): เครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป (1 ก.ย. 63 – 31 ต.ค. 63)

(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า และ รวมช่องทาง M Chat & Shop Call to order และ M Card Shop online)

 • ตั้งแต่  4,500 บาทขึ้นไป    รับเครดิตเงินคืน       100 บาท
 • ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป    รับเครดิตเงินคืน       300 บาท
 • ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป    รับเครดิตเงินคืน     1,000 บาท
 • ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป    รับเครดิตเงินคืน      1,750 บาท
 • ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป   รับเครดิตเงินคืน      4,000 บาท

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, ยา,นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเครดิต สำหรับองค์กร และสินค้าผ่อนชำระ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบัตรหลักของแต่ละธนาคารฯ/ตลอดรายการ/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์)

บัตรเครดิต TMB : ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TMBCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ

บัตรเครดิต TBank : ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (ข้อความละ 3 บาท) ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ

 10.บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า: แลกรับเครดิตเงินคืน 13% + เครดิตเงินคืน 1.5%

(1 ส.ค. 63 – 31 ต.ค. 63)

(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้า และ รวมช่องทาง M Chat & Shop ,Call to order และ MCard Shop online)

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลก 2,000 คะแนน

 • ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป    รับเครดิตเงินคืน 13%*

ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ/เดือน

 • ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5%**

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart ,สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, ร้านค่าเช่าภายในห้างฯ, *จำกัดแลกคะแนนสะสม 2,000 คะแนน/ บัญชีบัตร/ เดือน และรวมสูงสุด 6,000 คะแนน/ บัญชีบัตร / ตลอดรายการ(รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์), **จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์) โดยธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 ก.ย. 63 สาหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค. 63 และ ในวันที่ 3 ต.ค. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 63 และในวันที่ 3 พ.ย.63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ต.ค.63 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน*,**ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น กดรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE ค้นหา DEP (สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน 13%) และค้นหา NW3 (สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 1.5%) หรือ SMS ลงทะเบียนพิมพ์ NW3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0812563333 และรอรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ),  ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายในวันถัดไป

11.บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (GSB) : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลส์สลิป (1 ส.ค.63 – 31 ต.ค.63)

(รวมการชำระจ่ายที่ห้างสรรพสินค้า และช่องทาง M Chat & Shop, MCard Shop Online และ Call to Order)

ต่อที่ 1

ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดซื้อ             รับเครดิตเงินคืน 10%*

ต่อที่ 2

ครบทุก 5,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนครบทุก 5,000 คะแนน    รับเครดิตเงินคืน 750 บาท**

ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสมแลก 10,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท**  เฉพาะบัตร Prestige และ World Elite

ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ, *ไม่จำกัดการแลกคะแนนสะสม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GTM1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย), **จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท / บัตรฯ / กลุ่มห้างสรรพสินค้า / เดือน, จำกัด 120 สิทธิ์ / ทุกกลุ่มห้างสรรพสินค้า / ตลอดรายการ สำหรับบัตรอื่นๆ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัตรฯ / กลุ่มห้างสรรพสินค้า / เดือน, จำกัด 50 สิทธิ์ / ทุกกลุ่มห้างสรรพสินค้า / ตลอดรายการ สำหรับบัตร Prestige และ World Elite ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GTM2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดซื้อต่อเซลล์สลิป ส่งที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย), ธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน

เงื่อนไขรวม : เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยมียอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน และ/หรือ หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันและสาขาเดียวกัน (ยกเว้นสินค้าจากแผนกสุรา บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ร้านค้าเช่า และศูนย์การค้า) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์สำหรับการมอบส่วนลด/บัตรกำนัล/ของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรกำนัล/ของสมนาคุณ มีจำนวนจำกัด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เงินคืนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ โดยสมาชิกบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ใบเสร็จที่ใช้ร่วมรับสิทธิประโยชน์ของรายการแล้วไม่สามารถนำมารับสิทธิประโยชน์อื่นๆของทางบัตรเครดิตได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปลีกเท่านั้น ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามของแต่ละธนาคารกำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่ม ณ สื่ออื่นๆ ของแต่ละธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้