Thumbnail AW BLU WEBSITE 570 X 788 Px

BLUPORT LOVE MOM

1 - 31 August 2020

BLUPORT LOVE MOM
1 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563
ที่ BLUPORT DEPARTMENT STORE

ช้อปสินค้าใน Bluport Department Store ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 รับสิทธิพิเศษมากมาย

GET FREE!! 1 night stay in premium garden view room + breakfast for 2 people มูลค่า 5,000 บาท (1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63) 2 รางวัล, 2 Top spenders เมื่อมียอดใช้จ่ายในห้างฯ และศูนย์ฯ สะสมสูงสุดตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ
*ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market
*บัตรกำนัลหมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 63

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Top Spender
1. สมาชิก M Card มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ โดยสามารถรวบรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในห้างฯ และศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
2. ลูกค้าสมาชิก M Card ต้องแสดงบัตรสมาชิก หรือ M Card Application เพื่อแสดงสิทธิ์ในการสะสมยอดค่าใช้จ่าย
3. ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์, ใบเสร็จจากร้านจิลเวอร์รี่ ร้านเพชร และร้านทอง
4. ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ยกเว้น สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ใบเสร็จจากร้านจิลแวอร์รี่ ร้านเพชร และร้านทอง
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนมือทุกกรณี)

เงื่อนไขของรางวัล
1. การรับสิทธิ์สะสมยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 และหมดเขตในการสะสมยอดใช้จ่ายวันสุดท้ายวันที่ 31 ส.ค. 63 ตามเวลาปิดให้บริการของศูนย์การค้า
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 21 ก.ย. 63 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ หรือทาง FB:@BLUPORTHUAHINOFFICIAL
3. ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 63 – 20 ต.ค. 63 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ โทร 032-905-111 ในเวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
4. รายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่หลังบัตรของขวัญกำหนด และผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63
5. จำกัด 1 ท่าน/ 1 รางวัล/ หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้ผู้โชคดี
8. ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
9. พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด/ บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10, คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

GET FREE!! Gift Voucher (ห้างฯ) มูลค่า 500 บาท (1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63)
สมาชิก M Card ทั่วไปเมื่อช้อปในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป
ลูกค้าทรู หรือผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปเพียง 3,500 บาท
*จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 300 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
*ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market
*บัตรกำนัลหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 63
*ปั๊ม Logo ชื่องาน + บัตรกำนัลใช้ได้เฉพาะที่บลูพอร์ต หัวหินเท่านั้น + หมดอายุ 30 ก.ย. 63 บนหน้าบัตรกำนัล

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์, ใบเสร็จจากร้านจิลเวอร์รี่ ร้านเพชร และร้านทอง
2. ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ยกเว้น สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ใบเสร็จจากร้านจิลเวอร์รี่ ร้านเพชร และร้านทอง
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนมือทุกกรณี)
4. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 300 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
5. หมดเขตแลกรับบัตรกำนัล ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
6. ลูกค้าทรู กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และรับสิทธิ์ Scan QR Code ผ่าน TrueID Application หรือ TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
7. บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 500 บาท ใช้ได้เฉพาะที่บลูพอร์ต หัวหินเท่านั้น และใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
8. ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
9. ขอสงวนการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
10. ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด/ บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

• เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เท่านั้น วันแม่..มื้อนี้สุดพิเศษคุณแม่ทานข้าวฟรี จำนวน 150 ท่าน
เมนู Yakizakana Nishoku Set ชุดปลาซาบะและปลาแซลมอนย่าง มูลค่า 180 บาท
วิธีการรับสิทธิ์
1. คุณแม่โชว์บัตรประชาชน + หมายเลขโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชั้น G
2. รับคูปองบัตรรับประทานอาหารภายในวันที่ 12 ส.ค. 63 เท่านั้น
3. โควต้าลูกค้าทั่วไป 110 สิทธิ์ และโควต้าลูกค้าทรู จำนวน 40 สิทธิ์
4. คูปองสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 ส.ค. 63 เฉพาะที่สาขาบลูพอร์ต หัวหินเท่านั้น
5. จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ

• GET FREE!! Gift for Mom มูลค่า 800 บาท
ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M Visa ใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 4,000 บาทขึ้นไป
*จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ วัน
*จำกัด 2 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 295 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

รายละเอียดเงื่อนไข
1. จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
2. จำกัดรวม 295 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
5. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่นำใบเสร็จ และเซลล์สลิปเฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าและห้างฯ (ภายในวัน + สาขาเดียวกัน) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M Visa + แสดงบัตรสมาชิก หรือ M Card Application บนมือถือ + บัตรประชาชนตัวจริง (ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์) + บัตรเครดิตตัวจริง มาแสดงรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า
6. สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, Wine Cellar, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงิน กับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี)
8. ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด/ บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

• True You รับฟรี บัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท เมื่อใช้ 100 ทรูพอยท์
*จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

วิธีการรับสิทธิ์
-Scan QR Code ผ่าน TrueYou Application หรือ TrueID Application

• TrueYou 12 ส.ค. 63 วันเดียวเท่านั้นรับฟรีบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท เมื่อใช้ 12 ทรูพอยท์
*จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 100 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
*บัตรกำนัลใช้ได้เฉพาะที่บลูพอร์ต หัวหิน และหมดอายุ 12 ส.ค. 63

วิธีการรับสิทธิ์
-Scan QR Code ผ่าน TrueYou Application หรือ TrueID Application

• โปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
1. บัตรเครดิตเอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M VISA): ลดเพิ่มสูงสุด 25% + รับ M Point สูงสุด X4
(1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63)
สิทธิ์ที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป
– ลดเพิ่ม 25% เมื่อและคะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ
– ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point เท่ากับยอดซื้อ
สิทธิ์ที่ 2 : ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป
Department Store, Gourmet Market และ Home Fresh Mart
– รับ M Point X4 สำหรับบัตร SCB M LEGEND/ LUXE
– รับ M Point X3 สำหรับบัตร SCB M LIVE
Power Mall
– รับ M Point X3 สำหรับบัตร SCB M LEGEND/ LUXE
– รับ M Point X2 สำหรับบัตร SCB M LIVE
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้า
ยกเว้น สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ

2. บัตรเครดิต K Bank: ลดเพิ่มสูงสุด 15% (15 ก.ค. 63 – 31 ม.ค. 64)
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ
– ตั้งแต่ 1 – 4,999 บาท ลดเพิ่ม 12%*
– ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ลดเพิ่ม 15%*
*เฉพาะการชำระที่ห้างฯ สรรพสินค้าเท่านั้น
ยกเว้น สินค้าแบ่งชำระ, สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่าฯ, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card , บัตรเครดิตไทยเบฟ, ไม่สามารถร่วมรายการได้

3. บัตรเครดิตซิตี้ (Citi): ลดเพิ่มสูงสุด 15% (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อ
Department Store
– ลดเพิ่ม 15%* สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ พรีเมียร์
– ลดเพิ่ม 12.5%* สำหรับบัตรฯ ซิตี้ ประเภทอื่นๆ
Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart
– ลดเพิ่ม 12.5%* สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ พรีเมียร์
– ลดเพิ่ม 11.1%* สำหรับบัตรฯ ซิตี้ ประเภทอื่นๆ
ยกเว้น สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่า และสินค้าผ่อนชำระ, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิ ซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร, บัตรเครดิต ซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเสริม

4. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL): ลดเพิ่มสูงสุด 15% (2 มี.ค. 63 – 31 ต.ค. 63)
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ
 ลดเพิ่ม 15% เฉพาะวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
 ลดเพิ่ม 10% เฉพาะจันทร์ – พฤหัสบดี
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้า
ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรเครดิตบำรุงราษฎร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเสริม
ลดเพิ่ม 15% จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 7,500 บาท/ เซลส์สลิป (หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/ เซลส์สลิป)
ลดเพิ่ม 10% ไม่จำกัดยอดส่วนลด

5. บัตรเครดิตเคทีซี (KTC): ลดเพิ่มสูงสุด 15% (1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ
– ลดเพิ่ม 15% เฉพาะวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
– ลดเพิ่ม 13% เฉพาะวันจันทร์- พฤหัสบดี
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, ยา, บัตรกำนัล, นมผง, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อน ชำระ, บัตรเครดิต Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต SCG Visa Purchasing และบัตรเครดิตเพื่อหน่วยงานรัฐ

6. บัตรเครดิตกรุงศรี (KCC): แลกรับเครดิตเงินคืน 20% หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
– ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับเครดิตเงินคืน 20%* เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป (1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63)
– ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท**
– ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท**
– ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4,900 บาท** เฉพาะบัตรฯ กรุงศรี ซิกเนเจอร์
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สินค้าแบ่งชำระ, แผนกสุรา, ยา, นมผง, บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล และร้านค้าเช่าฯ
*จำกัดการแลก 50,000 คะแนน/ บัญชีบัตรหลัก/ วัน/ รวมทุกห้างฯ และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน/ รวมทุกห้างฯ ไม่ต้องทำการลงทะเบียน
**สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,900 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน, สำหรับบัตรอื่นๆ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนให้ภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวผ่านแอพ Uchoose ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่นด้วย TMG หรือ ส่ง SMS พิมพ์ TMG (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งที่ 081-927-9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยัน

7. บัตรเครดิตยูโอบี UOB Lady’s: แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (1 พ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63)
ใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ
– รับเครดิตเงินคืน 15%
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, ร้านค้าเช่าฯ จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน/ บัตร/ วัน และ สูงสุด 50,000 คะแนน/ บัตร/ เดือน  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ LCB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 รอรับข้อความยืนยัน ทางธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

8. บัตรเครดิตทีเอ็มบี (TMB) และบัตรเครดิตธนชาต (TBank): เครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท
(1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63)
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
– ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
– ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
– ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
– ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
– ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท
รวมช่องทาง M Chat & Shop, Call to order และ MCard Shop online
ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, ยา,นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเครดิตสำหรับองค์กร และสินค้าผ่อนชำระ

จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / บัญชีบัตรหลักของแต่ละธนาคาร / ตลอดรายการ / รวมทุกห้างฯ
บัตรเครดิต TMB : ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TMBCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท) ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ

บัตรเครดิต T Bank : ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความยืนยัน ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ

•  สินค้าราคาพิเศษจาก Bluport Department Store
แผนก Beauty Hall ชั้น 1
– Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery 15 ml.
ราคาพิเศษ 2,700 บาท
– Clarins Double Serum 30 ml. ราคาพิเศษ 3,700 บาท
– Lancome Absolue Soft Cream 60 ml. ราคาพิศษ 12,500 บาท
– M.A.C. Cosmetics Lightful C Coral Glass Tinted Primer SPF45++++ 30 ml. ราคาพิเศษ 1,950 บาท
– Kanebo Comfort Stretchy Wash 130 g. ราคาพิเศษ 1,800 บาท
– Lancome Hydra Zen Glow Moisturize 50 ml. ราคาพิเศษ 20,800 บาท
– Davidoff Cool Water Eau de Toilette 100 ml. ราคาพิเศษ 3,550 บาท
– Juicy Couture Viva La Juicy Eau De Parfum Spray 100 ml. ราคาพิเศษ 4,300 บาท
– Clarins Bright Plus Advance Brightening Dark Spot – Targeting Serum 50 ml. ราคาพิเศษ 5,200 บาท
– Chole Love Story Eau Sensuelle Eau De Parfum 75 ml. ราคาพิเศษ 5,250 บาท
– L’Occitane Rose Body Milk 250 ml. ราคาพิเศษ 1,355 บาท
– Versace Eau De Toilette 30 ml. ราคาพิเศษ 2,400 บาท
– Lancome Advanced Genifique Serum 30 ml. ราคาพิเศษ 3,200 บาท
– Lancome Hydra Zen Glow Moisturize 50 ml. ราคาพิเศษ 2,800 บาท
– Moschino Toys2 Eau De Parfum 50 ml. ราคาพิเศษ 2,500 บาท
– Kanebo The Emulsion 100 ml. ราคาพิเศษ 12,000 บาท
– L’Occitane Immortelle Reset Eye Serum 15 ml. ราคาพิเศษ 2,300 บาท
– Versace Eau de Toilette 100 ml. ราคาพิเศษ 3,550 บาท

แผนก Ladies’ Boutique ชั้น 1
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลด 10%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Playboy (เฉพาะหมวก และ Accessories)
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลด 15%, ซื้อ 2 ชิ้น ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Bossini, Esprit Casual
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Mani Bleu
– สินค้าจัดรายการ End off Season
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Mixx
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 30%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Bouton, Bouton Blue
– สินค้าราคาพิเศษ ลดเฉพาะรุ่น
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Bouton, Bouton Blue
– Bossini เสื้อ รุ่น 621004060 ราคาปกติ 1,390 บาท
พิเศษ ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15%, ซื้อ 2 ชิ้น ลด 20%
– Esprit กระโปรง รุ่น 030EE1D319 ราคาปกติ 2,590 บาท
พิเศษ ซื้อ 1 ชิ้นลด 15%, ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%
G2000 รุ่น 176200527 ราคาปกติ 3,590 บาท
พิเศษ ซื้อ 1 ชิ้นลด 15%, ซื้อ 3 ชิ้นลด 30%
Blue Corner : รหัสสินค้า B1R-404801 ราคา 1,490 บาท ลด 50%
Blue Corner: รหัสสินค้า B1R-474766 ราคา 1,090 บาท ลด 50%
Portland : รหัสสินค้า PTB-434875 ราคา 990 บาท ลด 50%
Portland : รหัสสินค้า PTO-454901 ราคา 790 ลด 50%

แผนก Lingerie Salon ชั้น 1
พิเศษสุดเฉพาะวันที่ 8 สิงหาคม 2563 และ 12 สิงหาคม 2563
สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ, สินค้าใหม่ลดราคาพิเศษสุดต้อนรับวันแม่
(โปรดตรวจสอบรายละเอียด/ เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย)
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ราคาปกติ, ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : BSC, Guy Laroche, Morgan, Sabina, Cherelon, Elle, Elle Swim (ยกเว้น สินค้าป้ายแดง และอุปกรณ์), Sabina, Streamline (ยกเว้นสินค้าป้ายแดง และอุปกรณ์),
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลด 30%, ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Superinc
– ซื้อสินค้า 6 ชิ้น ลด 50%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Purli (ยกเว้นหมวกว่ายน้ำ), Triumph
– สินค้าราคาพิเศษ ลดเฉพาะรุ่น 50%
Purli Swimware รุ่น Marina สีขาว ปกติ 1,750 บาท พิเศษ 875 บาท
Purli Swimware รุ่น Frutti Tutti ปกติ 1,350 บาท พิเศษ 675 บาท
Superinc Swimware รุ่น Completo ปกติ 2,880 บาท พิเศษ 864 บาท
Superinc Swimware รุ่น Lion ปกติ 2,880 บาท พิเศษ 1,290 บาท
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ราคาปกติ, ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 25%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Princess Lingerie, TA Active
– เคาน์เตอร์ปกติ ลด 30%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Roxy, Triumph

“1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63” ตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าราคาพิเศษ
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 20% (ยกเว้นสินค้าป้ายแดง และอุปกรณ์)
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Elle Swim, Streamline
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 30%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Superinc
– ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลด 10%, ซื้อ 2 ชิ้น ลด 15%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : L*Space, Pilyq
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 10%, ซื้อ 3 ชิ้น ลด 15%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Purli
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 10%, ซื้อ 3 ชิ้น ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : BSC, Elle
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 10%, ซื้อ 3 ชิ้น ลด 15%, ซื้อ 4 ชิ้น ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Gunza, Guy Laroche, Guy Laroche Nightwear
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 15%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Princess Lingerie, TA Active
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 15%, ซื้อ 3 ชิ้น ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Morgan, Cherilon
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้น ลด 15%, ซื้อ 4 ชิ้น ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Sabina

แผนก Accessorie Bazaar ชั้น 1
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 20% (1 ส.ค. 63 -14 ส.ค. 63)
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Tiara, Miss Pretty, Proudia by VN, Pretty Studio, Lucky
– สินค้าราคา One Price
Milano แว่นตา รุ่น S12S12 GOZPK ปกติ 6,995 บาท พิเศษ 990 บาท
Milano แว่นตา รุ่น S8T0864 ZRE ปกติ 8,295 บาท พิเศษ 990 บาท
Milano แว่นตา รุ่น S102070P BK ปกติ 6,690 บาท พิเศษ 990 บาท
– สินค้าราคาสุดพิเศษ
Miss Pretty ปกติ 3,180 บาท พิเศษ 1,590 บาท
Pretty Studio ปกติ 1,190 บาท พิเศษ 595 บาท
Proudia ปกติ 3,600 บาท พิเศษ 1,800 บาท
Proudia ปกติ 2,960 บาท พิเศษ 1,480 บาท
Proudia ปกติ 3,920 บาท พิเศษ 1,960 บาท
Tiara ปกติ 480 บาท พิเศษ 240 บาท

แผนก Shoes & Bags Salon ชั้น 1
– สินค้าเฉพาะรุ่น ลดราคาพิเศษ
Fitflop รุ่น FF R10-001 ปกติ 1,990 บาท พิเศษ 1,592 บาท
Fitflop รุ่น FF R10-194 ปกติ 1,990 บาท พิเศษ 1,592 บาท
Fitflop รุ่น FF R24-001 ปกติ 3,490 บาท พิเศษ 2,792 บาท
Fitflop รุ่น FF R24-667 ปกติ 3,490 บาท พิเศษ 2,792 บาท
Fitflop รุ่น FF E90-001 ปกติ 3,990 บาท พิเศษ 3,192 บาท
Jacob กระเป๋าสตรี รุ่น 40526 ปกติ 1,200 บาท พิเศษ 720 บาท
Jacob กระเป๋าคาดเอว รุ่น 40478 ปกติ 980 บาท พิเศษ 588 บาท

แผนก Kids’ Planet ชั้น 1
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 15%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Barbie, Bibi (shoes), Bubble, Disney (kiddo), Fisher Price, Kitty, Hasbo, Hot Wheels, Kiddo, Lego, Majorette, Mega Bloks, Newray, Nichi World, Peppa Pigs, Robocarpoli, Shopkins, Silverlit, Simba, Sport Toys, Super Wings, Thomas & Friends, Tomy, Stringray, Wonder World
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Barbies (shoes), Camera, Chicco, Graco, Growy Star, Mamas & Papas, Mickey Mouse (shoes), Pur, Zoggs
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 50%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Ovo Babies, Ovo Kids, Pretty Ovo
– ซื้อสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Enfant, Little Wacoal
– สินค้าซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้น
Enfant ผ้าขนหนู ปกติ 595 บาท
Enfant ผ้าห่ม ปกติ 990 บาท
Little Wacoal ผ้าขนหนู ปกติ 595 บาท
Little Wacoal ผ้าห่ม ปกติ 990 บาท
– ของเด็กเล่นราคาพิเศษ
SILVERLIT มอเตอร์ไซด์ดริฟท์ ปกติ 995 บาท พิเศษ 796 บาท
SILVERLIT เทอราเซครถบังคับแปลงร่าง 2.4 Ghz, 13.8″ ปกติ 1,495 บาท พิเศษ 1,196 บาท
SILVERLIT หุ่นยนต์นักชกนักรบไวกิ้ง โรโบคอมแบท ปกติ 1,895 บาท พิเศษ 1,516 บาท
SILVERLIT หุ่นยนต์ชกมวยโรโบคอมแบทชุดซามูไร ปกติ 2,195 บาท พิเศษ 1,756 บาท

แผนก Men Intrend, Denim ชั้น 1
– Levi’s รุ่น 502 Regular Type R ลด 30%
ราคาปกติ 3,190 บาท
– Giordano รุ่น Short Sleeve Polo CVC Polo 0i-9018 ซื้อ 1 แถม 1
ราคาปกติ 790 บาท
– Nautica เคาน์เตอร์ปกติ ลด 50%
– Calvin Klein เคาน์เตอร์ปกติ ลด 50%
เฉพาะสินค้า Underwear
– Mc. Jeans ลด 30%
เฉพาะสินค้าราคาปกติ 1,990 บาท – 2,190 บาท ราคาพิเศษ 1,195 บาท
– Mc. Jeans
ซื้อสินค้าครบ 1,800 บาทหลังหักส่วนลด/ ใบเสร็จ
แลกซื้อชุดวันแม่ (เสื้อยืดพร้อมหน้ากาก) ในราคา 98 บาท

แผนก Men’s Shoes & Bags ชั้น 1
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 15%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Fitflop
– สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 20%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Hush Puppies
-สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลด 30%
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : BP World, Delsey, Heavy, Jacob, Thule
– สินค้าราคา One Price 590 บาท
BP World รุ่น C10710 ปกติ 995 บาท พิเศษ 590 บาท
BP World รุ่น C6001 ปกติ 995 บาท พิเศษ 590 บาท
BP World รุ่น B10691 ปกติ 1,290 บาท พิเศษ 590 บาท
BP World รุ่น B6004 ปกติ 1,295 บาท พิเศษ 590 บาท
BP World รุ่น B10683 ปกติ 1,295 บาท พิเศษ 590 บาท
BP World รุ่น B6005 ปกติ 1,295 บาท พิเศษ 590 บาท
– Heavy รุ่น VC 8490 ปกติ 3,650 บาท พิเศษ 1,095 บาท
– Heavy รุ่น VB 6266 ปกติ 3,950 บาท พิเศษ 1,185 บาท
– Heavy รุ่น VS 5122 ปกติ 1,850 บาท พิเศษ 925 บาท

แผนก The Living ชั้น G (Glassware & Kitchen)
– Zwilling ชุดเครื่องครัว รุ่น ZW Vitality 5 ชิ้น ปกติ 23,900 บาท พิเศษ 11,950 บาท
– Zwilling ชุดเครื่องครัว รุ่น King Flatware 24 ชิ้น ปกติ 6,900 บาท พิเศษ 3,450 บาท
– Zwilling รุ่น Twin point bread knife 200 mm. ปกติ 2,000 บาท พิเศษ 1,000 บาท
– Zwilling รุ่น Multi tools with key chain 200x135x55 mm. Red ปกติ 1,200 บาท พิเศษ 600 บาท
– Zwilling Coffee glass with handle 355 ml. 2 ชิ้น ปกติ 1,700 บาท พิเศษ 850 บาท
– Rubbermaid รุ่น 1560 กระติกกลม ขนาด 3.8 ลิตร ปกติ 1,100 บาท พิเศษ 790 บาท
– Rubbermaid รุ่น 2A27 คูลเลอร์ ขนาด 18.9 ลิตร ปกติ 2,750 บาท พิเศษ 1,990 บาท
– Rubbermaid รุ่น 2A91 คูลเลอร์ ขนาด 42.5 ลิตร มีล้อ ปกติ 4,450 บาท พิเศษ 3,150 บาท
– Tiger รุ่น MCAB025AC กระติกอาหาร ปกติ 2,150 บาท พิเศษ 1,290 บาท
– Nikko แก้วน้ำสเตนเลสพร้อมหลอด GO ขนาด 0.45 ลิตร ปกติ 499 บาท พิเศษ 349 บาท
– Zojirushi รุ่น SM-QAF48 กระติก One Touch Open ขนาด 480 ml. พร้อมกับหูหิ้ว ปกติ 1,750 บาท พิเศษ 1,225 บาท
– Zojirushi รุ่น SM-SP24 กระติก One Touch Open ขนาด 240 ml. ปกติ 1,300 บาท พิเศษ 910 บาท
– Zojirushi รุ่น SM-TAE48SA กระติก One Touch Open ขนาด 480 ml.ปกติ 1,650 บาท พิเศษ 1,155 บาท
– Keyway รุ่น KS-513 กล่องลิ้นชัก 3 ชั้น Vintage Color ปกติ 950 บาท พิเศษ 570 บาท
– Keyway รุ่น KS-514 กล่องลิ้นชัก 4 ชั้น Vintage Color ปกติ 1,150 บาท พิเศษ 690 บาท
– Bodum Bistro 2 double wall mugs with handle ขนาด 10 ออนซ์ ปกติ 2,300 บาท ซื้อ 1 แถม 1
– Joseph Joseph Elevate Slotted Spoon Steel – Grey / Green ปกติ 990 บาท พิเศษ 495 บาท
– Joseph Joseph Worktop Saver Large Silver ปกติ 990 บาท พิเศษ 495 บาท
– Joseph Joseph Split Bathroom Waste Separation Bin / Blue ปกติ 1,090 บาท พิเศษ 545 บาท
– Joseph Joseph Nest Boards Regular 3 ชิ้น ปกติ 2,590 บาท พิเศษ 1,295 บาท
– Meyer ชุดเครื่องครัว Bella Classico รุ่น 73291-T 10 ชิ้น ปกติ 6,500 บาท พิเศษ 2,990 บาท
– Meyer ชุดเครื่องครัว Bella Classico รุ่น 75396-T 3 ชิ้น ปกติ 1,980 บาท พิเศษ 999 บาท
– Meyer ชุดเครื่องครัว Bella Classico รุ่น 70663-T 8 ชิ้น ปกติ 6,000 บาท พิเศษ 2,390 บาท
– Meyer ชุดเครื่องครัว Cook nlook induction รุ่น 10180-C 6 ชิ้น ปกติ 5,000 บาท พิเศษ 1,990 บาท
– Anolon Nouvelle Copper รุ่น 82835-T 11 ชิ้น ปกติ 19,800 บาท พิเศษ 8,900 บาท

แผนก The Living ชั้น G (Home Furnishing)
– สินค้าที่นอน ลดสูงสุด 50% พร้อมโปรโมชั่น On top 5 – 10% + ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6-10 เดือนเมื่อซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
แบรนด์ที่ร่วมรายการ : Dunlopillo, Lotus, Omazz, Satin, Sealy
– Pasaya สินค้าเครื่องนอน รุ่น Petra ลด 50% (เฉพาะรุ่น)
— ปลอกผ้านวมเตียงคู่เย็บประกบธรรมดา ขนาด 100” x 90” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 8,840 บาท พิเศษ 4,420 บาท
— ปลอกหมอนหนุนนอนแบบมีปีก 4 ด้าน ขนาด 19” x 29” +1” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 1,090 บาท พิเศษ 545 บาท
— ชุดผ้าปูที่นอนเตียงคู่ 2 ชิ้น ขนาด 42” x 78” x 14”/ 19” x 29” +1” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 4,850 บาท พิเศษ 2,425 บาท
— ชุดผ้าปูที่นอนเตียงคู่ 3 ชิ้น ขนาด 60” x 78” x 14”/ 19” x 29” +1” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 6,590 บาท พิเศษ 3,295 บาท
— ปลอกผ้านวมเตียงเดี่ยวเย็บประกบธรรมดา ขนาด 70” x 90” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 6,450 บาท พิเศษ 3,225 บาท
— ชุดผ้าปูที่นอนเตียงคู่ 3 ชิ้น ขนาด 72” x 78” x 14”/ 19” x 29” +1” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 7,150 บาท พิเศษ 3,575 บาท
— ปลอกหมอนข้างยาวแบบธรรมดา ขนาด 7” x 41” สี Adriatic Blue, Birch, Drizzle
ปกติ 1,090 บาท พิเศษ 545 บาท
– Satin Mattress ที่นอน รุ่น Blue Supphire (White)
— ขนาด 3.5 ฟุต ปกติ 24,900 บาท พิเศษ 6,900 บาท
— ขนาด 5 ฟุต ปกติ 30,900 บาท พิเศษ 8,900 บาท
— ขนาด 6 ฟุต ปกติ 35,900 บาท พิเศษ 9,900 บาท
พิเศษ เฉพาะ วันที่ 11-12-13 ส.ค. 63
รับฟรี หมอนหนุน 2 ใบ เมื่อซื้อที่นอน ขนาด 5-6 ฟุต
หมอนหนุน 1 ใบ เมื่อซื้อที่นอน ขนาด 3 ฟุต
– Santas หมอนหนุน ปกติ 690 บาท พิเศษ 345 บาท
– Santas หมอนบอดี้ ปกติ 1,450 บาท พิเศษ 725 บาท
– Amber
— Amber Lumbar Memory Pillow ปกติ 3,500 บาท พิเศษ 1,400 บาท
— Amber Memory Wedge Pillow (Triangle) ปกติ 5,800 บาท พิเศษ 2,320 บาท
— Amber Baby Contour Memory Foam Pillow ปกติ 2,400 บาท พิเศษ 960 บาท
— Amber Bear Memory Pillow (หมอนเด็กแรกเกิดทรงหมี) ปกติ 1,500 บาท พิเศษ 600 บาท
— Amber Coccyx Cushion (เบาะนั่งลดการกดทับ) ปกติ 2,900 บาท พิเศษ 1,600 บาท

แผนก Betrend ชั้น G
สินค้าราคาพิเศษ (เฉพาะรุ่น, จำนวนจำกัดตลอดรายการ)
– JBL ลำโพง รุ่น Pulse 3 BLKAS ปกติ 8,990 บาท พิเศษ 3,890 บาท (จำกัด 18 ชุด)
– Harman Kardon ลำโพง รุ่น OnyxStudio 4 BLK ปกติ 8,990 บาท พิเศษ 3,890 บาท (จำกัด 18 ชุด)
– Hoco แท่นชาร์จ 3 in 1 รุ่น CW21 ปกติ 1,290 บาท พิเศษ 490 บาท (จำกัด 29 ชุด)
– Yoobao แบตเตอรี่สำรอง รุ่น F56-V2 ปกติ 690 บาท พิเศษ 299 บาท (จำกัด 70 ชุด)
– OX แบตเตอรี่สำรอง รุ่น PB51 ปกติ 990 บาท พิเศษ 299 บาท (จำกัด 25 ชุด)
– Carrot พวงกุญแจเต่า ปกติ 125 บาท พิเศษ 63 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 9″ ปกติ 245 บาท พิเศษ 123 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 12″ ปกติ 345 บาท พิเศษ 173 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 17″ ปกติ 455 บาท พิเศษ 228 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 19″ ปกติ 535 บาท พิเศษ 268 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 25″ ปกติ 780 บาท พิเศษ 390 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 28″ ปกติ 1,015 บาท พิเศษ 508 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตาเต่า 30″ ปกติ 1,250 บาท พิเศษ 625 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Cartoon ตุ๊กตา Stitch STD 12″ ปกติ 415 บาท พิเศษ 208 บาท (จำกัด 15 ชิ้น)
– Cartoon ตุ๊กตา Scrump STD 12” ปกติ 415 บาท พิเศษ 208 บาท (จำกัด 15 ชิ้น)
– Hallmark เฉพาะการ์ดวันแม่แบรนด์ ปกติ 69 บาท พิเศษ 60 บาท
– Carrot ตุ๊กตา Pikachu 16″ ปกติ 795 บาท พิเศษ 398 บาท (จำกัด 50 ชิ้น)
– Carrot ตุ๊กตา Swan 14” ปกติ 495 บาท พิเศษ 398 บาท
รับฟรี ตุ๊กตา Bambi 10″ มูลค่า 355 บาท (จำกัด 50 ชุด)
– Carrot ตุ๊กตา Slot & Fox ปกติ 575 บาท พิเศษ 173 บาท (จำกัด 20 ชิ้น)
– Parker ปากกาลูกลื่น รุ่น IM Premium Plae Green ปกติ 1,550 บาท พิเศษ 1,085 บาท
– Parker ปากกาลูกลื่น รุ่น Urban Premium Dark Purple ปกติ 1,900 บาท พิเศษ 1,330 บาท
– Parker ปากกาลูกลื่น รุ่น Sonnet Red GT ปกติ 3,700 บาท พิเศษ 2,590 บาท
– Parker ปากกาลูกลื่น รุ่น Sonnet Prestige Pearl Lacquerปกติ 5,500 บาท พิเศษ 3,850 บาท
– Parker ปากกาลูกลื่น รุ่น Sonnet Silver & Black ปกติ 5,500 บาท พิเศษ 3,850 บาท
– Parker ปากกาหมึกเจล รุ่น IM Premium Brown ปกติ 2,100 บาท พิเศษ 1,470 บาท
– Parker ปากกาหมึกเจล รุ่น IM Premium Warm Silver ปกติ 2,100 บาท พิเศษ 1,470 บาท
– Parker ปากกาหมึกเจล รุ่น IM Premium Black ปกติ 2,100 บาท พิเศษ 1,470 บาท
– Parker ปากกาหมึกเจล รุ่น Urban Premium Black ปกติ 2,600 บาท พิเศษ 1,820 บาท
– Parker ปากกาหมึกเจล รุ่น Urban Premium Dark Purpleปกติ 2,600 บาท พิเศษ 1,820 บาท

แผนก Power Mall ชั้น G
สินค้าราคาพิเศษ (เฉพาะรุ่น. จำนวนจำกัดตลอดรายการ)
– Acer Notebook รุ่น A314-22-R1NY ปกติ 9,990 บาท พิเศษ 9,490 บาท (จำกัด 10 เครื่อง)
– HP Printer รุ่น Inktank Wireless 415 ปกติ 5,590 บาท พิเศษ 3,990 บาท (จำกัด 20 เครื่อง)
– Samsung UHD 4K 55” #UA55RU7200KXXT ปกติ 14,990 บาท พิเศษ 12,990 บาท (จำกัด 20 เครื่อง)
– Panasonic UHD 4K 55” #TH-55HX650T ปกติ 17,990 บาท พิเศษ 14,997 บาท (จำกัด 30 เครื่อง)
– LG UHD 4K 43” #43UN7100PTA.ATM ปกติ 14,990 บาท พิเศษ 12,997 บาท (จำกัด 20 เครื่อง)
– TCL Digital TV 40” #40D2940 ปกติ 5,990 บาท พิเศษ 4,997 บาท (จำกัด 50 เครื่อง)
– Philips Digital TV 32” #LED32PHT5583S ปกติ 7,990 บาท พิเศษ 3,997 บาท (จำกัด 30 เครื่อง)
– Delonghi เครื่องชงกาแฟ รุ่น EC685.R ปกติ 13,700 บาท พิเศษ 9,900 บาท
– Kenwood เครื่องผสมอาหาร KMX750RD ปกติ 28,000 บาท พิเศษ 18,900 บาท
– Remington เครื่องหนีบผม รุ่น S-8540 ปกติ 3,500 บาท พิเศษ 1,750 บาท
–Electrolux เครื่องอบผ้า รุ่น EDC804CEWA ปกติ 29,990 บาท พิเศษ 19,990 บาท
–Electrolux เครื่องดูดฝุ่น รุ่น PF91-5BTF ปกติ 23,900 บาท พิเศษ 13,900 บาท
-Toshiba เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, เครื่องฟอกอากาศ ลด 20-30%
— รุ่น GR-A25KS(S) ปกติ 7,490 บาท พิเศษ 6,990 บาท
— รุ่น GR-A41KBZ(DS) ปกติ 16,490 บาท พิเศษ 11,490 บาท
— รุ่น CAF-H20(W) ปกติ 4,790 บาท พิเศษ 3,990 บาท
— รุ่น AW-DC1300WT(W) ปกติ 14,990 บาท พิเศษ 9,990 บาท
– Philips ไดร์เป่าผม, เครื่องปั่น ลดสูงสุด 40%*
— รุ่น BHD006 ปกติ 1,290 บาท พิเศษ 690 บาท
— รุ่น HR3652 ปกติ 7,490 บาท พิเศษ 3,990 บาท
– Tefal เตารีดไอน้ำถนอมผ้า ลดสูงสุด 30%*
–รุ่น QT1020 ปกติ 11,990 บาท พิเศษ 7,990 บาท
– Electrolux เครื่องซักผ้า รุ่น EWF1141SEWA
ฟรี เตารีดแยกหม้อต้ม รุ่น E8SS1-80GM มูลค่า 14,900 บาท
– Toshiba ซื้อเครื่องซักผ้า มูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป
ฟรี เครื่องปั่นน้ำผลไม้ Toshiba รุ่น BL-T60 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,090 บาท
– Toshiba ซื้อเครื่องซักผ้าหรือตู้เย็น มูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป
ฟรี ไมโครเวฟ Toshiba รุ่น ER-SM20 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,990 บาท
– Toshiba ซื้อหม้อหุงข้าว รวมบิลมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป
รับฟรี ชุดกล่องเก็บอาหาร Toshiba 3 ชิ้น มูลค่า 390 บาท
– Toshiba ซื้อไมโครเวฟ รวมบิลมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป
รับฟรี ชุดกล่องเก็บอาหาร Toshiba 3 ชิ้น มูลค่า 590 บาท
– Tefal เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม รุ่น GV9610 ปกติ 27,900 บาท พิเศษ 22,900 บาท
ฟรี เครื่องดูดฝุ่น มูลค่า 6,990 บาท
– Acer Notebook รุ่น A314-22-R1NY ปกติ 9,990 บาท พิเศษ 9,490 บาท (จำกัด 10 เครื่อง)
– Electrolux เครื่องอบผ้า รุ่น EDC804CEWA ปกติ 29,990 บาท พิเศษ 19,990 บาท
– Electrolux เครื่องดูดฝุ่น รุ่น PF91-5BTF ปกติ 23,990 บาท พิเศษ 13,900 บาท
– Electrolux เตาอบ รุ่น EOT2805K ปกติ 1,290 บาท พิเศษ 990 บาท
– Toshiba เครื่องซักผ้า รุ่น AW-DG1500 WT ปกติ 16,990 บาท พิเศษ 11,490 บาท
– Toshiba ตู้เย็น รุ่น GR-A41KBZ(DS) ปกติ 16,490 บาท พิเศษ 11,490 บาท
– Toshiba เครื่องปั่น รุ่น BL-T100G B ปกติ 2,990 บาท พิเศษ 1,990 บาท
– Toshiba หม้อหุงข้าว รุ่น RC-T18JX ปกติ 1,280 บาท พิเศษ 899 บาท
– Toshiba ไมโครเวฟ รุ่น MV-TC26TF(BK) ปกติ 11,990 บาท พิเศษ 8,990 บาท
– Philips เครื่องปั่น รุ่น HR3652 ปกติ 7,490 บาท พิเศษ 3,990 บาท
– Philips ไดร์เป่าผม รุ่น BHD006 ปกติ 1,290 บาท พิเศษ 690 บาท