PosterTH

บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน

1 - 30 September 2019

บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน

1 – 30 กันยายน 2562

โปรโมชั่น :  

 • ลดทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ สูงสุด 70% (1)
 • สมาชิก M Card รับแสตมป์ 1 ดวง เมื่อช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบทุก 1,500 บาท พิเศษ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M หรือ สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด หรือ ลูกค้าทรู ช้อปทุก 1,200 บาท (2,4)
  • สะสมแสตมป์ครบ 10 ดวง รับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 1,500 บาท
 • ช้อปทุกวัน รับเพิ่มสูงสุด 2,550 บาท (3,4)
  • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M รับบัตรกำนัลห้างฯ 800 บาท
  • สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด รับบัตรกำนัลห้างฯ 400 บาท
  • ลูกค้าทรู รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท และบัตรสวนสนุก Whaley Port 1 ใบ มูลค่า 450 บาท

 

กิจกรรมสุดสนุก ช้อปเพลิดเพลิน :  

 • SANOOK SHOPPING RC GAME 14 – 15 กันยายน 2562 ร่วมเล่นเกมส์ ชนะรับบัตรกำนัลช้อปปิ้ง 500 บาท รวมมูลค่ากว่า 50,000 (5)
 • ทุกเสาร์ – อาทิตย์ พบสินค้านาทีทอง (6)

 

รายละเอียดเงื่อนไข :

(1)รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้า และเฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(2)ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา, Wine Cellar, ยา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม     ต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ แผนก POWER MALL

 • ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ยกเว้น สุรา, Wine Cellar, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระเบี้ยกรมธรรม์, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ และใบเสร็จจากร้านทอง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
 • จำกัดการรับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ
 • สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด เเสดงใบเสร็จพร้อมบัตรไทยไลฟ์การ์ด หรือ “Thailife Card” mobile application คู่กับบัตร M Card หรือ M Card application เเละ บัตรประชาชนตัวจริงที่มีชื่อตรงกัน ต่อหน้าพนักงานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • ลูกค้าทรู กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และกดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลข USSD หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • แลกรับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 1,500 บาท (แบ่งเป็นบัตร Cash Coupon ห้างฯ 900 บาท และบัตรกำนัลศูนย์ฯ 600 บาท), จำกัดรวม 750 สิทธิ์/ ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 62 หรือจนกว่าสิทธ์จะครบ
 • บัตรกำนัลหมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 62 และใช้ได้เฉพาะที่สาขาบลูพอร์ต เท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

(3)ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด, ลูกค้าทรู

 • สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้นใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, Wine Cellar , ยา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์ และใบเสร็จจากร้านทอง

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรเครดิต/ วัน
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรเครดิต/ ตลอดรายการ
 • จำกัด 412 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
 • บัตรกำนัลห้างฯ 800 บาท ประทับวันหมดอายุ 31 ต.ค.62 ใช้เฉพาะสาขาบลูพอร์ตและใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M เท่านั้น

 

สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด

 • กดรับสิทธิ์ผ่าน “Thailife Card” mobile application
 • กรุณาแสดง e-coupon พร้อมแสดง บัตรสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด คู่กับบัตรประชาชนตัวจริง ที่มีชื่อตรงกัน ต่อหน้าพนักงานได้ที่จุดรับสิทธิ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ภายในระยะเวลา หลังจากกดรับสิทธิ์ เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 200 สิทธิ์/ ตลอดรายการ, 1 ท่าน/ 1 บัตรไทยไลฟ์การ์ด/ 1 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
 • แสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 2,500 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน บวกแลก 9 คะแนนไทยไลฟ์การ์ด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
 • ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าบริการและการชำระเบี้ยกรมธรรม์

 

ลูกค้าทรู

 • ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลข USSD หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, 1 ท่าน / 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • แสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน
 • บัตร Whaley Port จำนวน 1 ใบ (มูลค่า 450บาท) สำหรับใช้เข้าสวนสนุกจำนวน 2 ชั่วโมง สามารถเข้าเล่นได้ทุกวัน ฟรีในส่วนของโซนทราย และบ้านบอล สำหรับเครื่องเล่นอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, บัตรหมดอายุวันที่ 29 ก.พ. 63, รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Whaley Port กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
 • ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าบริการและการชำระเบี้ยกรมธรรม์

 

(4)ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ

 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
 • ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

(5)รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(6)เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ, รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละแบรนด์กำหนด, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย