2020-04-10 00:00:00 2020-05-31 00:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการบลูพอร์ต แจกทอง ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการบลูพอร์ต แจกทอง รางวัล สร้อ […]
Poster
Poster

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการบลูพอร์ต แจกทอง

10 April - 31 May 2020

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการบลูพอร์ต แจกทอง
รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท*

รางวัลผู้โชคดี สำหรับสมาชิก M CARD จำนวน 35 รางวัล

รุ่งรัตน์ ตุรพงศ์พิพัฒน์ .ประจวบคีรีขันธ์

ธาดาพร พัทธยากร .ประจวบคีรีขันธ์

วรพจน์ ปราณธนชัย .ประจวบคีรีขันธ์

อุดมชัย บัวลอย .เพชรบุรี

พรเดช บุญยิ้ม .สมุทรปราการ

วนิดา ลิขสิทธิพันธุ์ .เพชรบุรี

อรรถพร โพธิ์แก้ว .เพชรบุรี

นิภาวรรณ สุขสมมารถ .เพชรบุรี

รัชนี ทองจันทร์ .ประจวบคีรีขันธ์

กิตติกานต์ มีเดช .เพชรบุรี

ภารญา กิจหิรัญ .ประจวบคีรีขันธ์

วนิดา วิระยากรณ์ .ขอนแก่น

ธิดารัตน์ คำอินบุตร .เพชรบุรี

เอกธนา กำเนิดมณี .ประจวบคีรีขันธ์

นาราริณ สุขเทวี .ประจวบคีรีขันธ์

โสภณ เสืองาม .ประจวบคีรีขันธ์

ทักษพร งามขำ .เพชรบุรี

ปณิดา ปานไพศล .ประจวบคีรีขันธ์

ปิยะมาศ มลกาญจนา .ประจวบคีรีขันธ์

อุดมชัย พันธุ์รัตนมงคล .สมุทรปราการ

สมใจ เมธานพคุณ .ประจวบคีรีขันธ์

ณัฐพร แอยอด .เพชรบุรี

อุดร ออลสัน .ประจวบคีรีขันธ์

ธรธเนศ อายานะ กรุงเทพฯ

สมพร คงกำเหนิด .ประจวบคีรีขันธ์

อรอุมา ภูมิวัฒนะ .ประจวบคีรีขันธ์

ชาลิสา เลิศเยาวฤทธิ์ .นนทบุรี

ชนิดา ราชวงศ์ .ประจวบคีรีขันธ์

LAU KIT CHU กรุงเทพฯ

บุญยรัตน์ ธนภาคย์ภิญโญ กรุงเทพฯ

เนตรนภา แสงปัญญา .ประจวบคีรีขันธ์

เปี่ยมแสง อรหันต์ .ประจวบคีรีขันธ์

โกศล  น้อยไร่ภูมิ .ประจวบคีรีขันธ์

วัฒนา ภักดีวงศ์ .ประจวบคีรีขันธ์

มารีอา อูกนิช .ประจวบคีรีขันธ์

รางวัลผู้โชคดี สำหรับลูกค้าทรู จำนวน 5 รางวัล

ชวัลรัตน์ รักเปรมจิตร .ประจวบคีรีขันธ์

ปริษา แจ่มจำรัส .ประจวบคีรีขันธ์

เชษฐพล มณีฉาย กรุงเทพฯ

กรินทร์ เกษร .ประจวบคีรีขันธ์

ภัทรินทร์ ทองวันดี .ร้อยเอ็ด 

*รายละเอียดเงื่อนไขการรับของรางวัล

 • จับรางวัล ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 จับรางวัลวันอังคารที่ 31 มี.. 63 เวลา 14.00 .เป็นต้นไป 
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 เม.. – 31 .. 63 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์
 • ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 10 เม.. – 31 .. 63 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ โทร 032-905-111 ในเวลาทำการ (เวลา 10.00 – 16.00 .) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น วันที่ได้รับรางวัล
 • มูลค่าของรางวัล ราคาตลาด 13 .. 63 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ  บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ให้ผู้โชคดี
 • ของรางวัลแบ่งเป็นสิทธิ์สมาชิก M Card จำนวน 35 รางวัล และสิทธิ์ลูกค้าทรู จำนวน 5 รางวัล
 • จำกัด 1 ท่าน/ 1 รางวัล/ ตลอดรายการ หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกันแล้วคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด / บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด / บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัทในเครือ / พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของ หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด