2019-07-16 00:00:00 2019-08-31 00:00:00 Asia/Bangkok Bluport Port of Dining บลูพอร์ต สวรรค์นักกิน (Port of Dining) 16 ก.ค. – 31 ส.ค […]
TH
TH

Bluport Port of Dining

16 July - 31 August 2019

บลูพอร์ต สวรรค์นักกิน (Port of Dining)

16 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

อิ่มคุ้มทุกวัน

1.รับฟรีกระบอกน้ำ BLU REFRESH มูลค่า 259 บาท

 • สมาชิก M Card รวบรวมใบเสร็จร้านอาหารครบ 800 (1/4) บาท
 • พิเศษ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M หรือสมาชิกบัตรไทยไลฟ์การด หรือลูกค้าทรู รวบรวมใบเสร็จร้านอาหารครบ 600(1/4) บาท

2.รับบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด 200 บาท เมื่อทานอาหารครบ 500(2/4) บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M จันทร์ – ศุกร์ รับ 100 บาท และเสาร์ – อาทิตย์ รับ 200 บาท
 • สมาชิกไทยไฟล์การ์ด รับ 200 บาท
 • ลูกค้าทรู รับ 100 บาท

อิ่มฟรีเสาร์ – อาทิตย์

รับบัตรกำนัลร้านอาหารสูงสุด 800 บาท เมื่อทานอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละสัปดาห์ครบ 800 (3/4) บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M จำนวน 50 สิทธิ์/สัปดาห์
 • สมาชิกไทยไฟล์การ์ด จำนวน 15 สิทธิ์/สัปดาห์
 • ลูกค้าทรู จำนวน 24 สิทธิ์/สัปดาห์

27 ก.ค. แข่งกินครั้งยิ่งใหญ่ของหัวหิน Eating Challenge ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000(5) บาท รับสมัครแล้ววันนี้ – 20 ก.ค. ทาง Facebook Bluport Huahin

รายละเอียดเงื่อนไข :

(1)สมาชิก M Card รวบรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายจากร้านอาหารภายในศูนย์การค้า และฟู้ดฮอลล์ ที่ร่วมรายการ ภายในวันและสาขาเดียวกัน ครบ 800 บาท พิเศษ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, บัตรไทยไลฟ์การ์ด และลูกค้าทรู เพียง 600 บาท , ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อการ์ดของฟู้ดฮอลล์ และ Gourmet Market

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ ท่าน/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M นำใบเสร็จ และเซลล์สลิปเฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M พร้อมแสดงบัตรสมาชิก หรือ M Card Application บนมือถือ คู่กับบัตรประชำชนตัวจริง (ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์) และบัตรเครดิตตัวจริง มาแสดงรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G
 • สมาชิกบัตรไทยไลฟ์การ์ด กรุณาแสดงบัตรไทยไลฟ์การ์ด หรือ “Thailife Card” mobile application คู่กับบัตร M Card หรือ M Card Application และบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกัน ต่อหน้าพนักงานได้ที่จุดรับสิทธิ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • ลูกค้าทรู กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และกดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลข USSD หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์

(2)ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด และลูกค้าทรู รวบรวมใบเสร็จตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่ใช้จ่ายจากร้านอาหารภายในศูนย์การค้า และฟู้ดฮอลล์ที่ร่วมรายการ ภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อการ์ดของฟู้ดฮอลล์ และ Gourmet Market

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M

 • แสดงใบเสร็จจากร้านอาหารที่ร่วมรายการโดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ วัน, 7 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ
 • จันทร์ – ศุกร์ รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท (จำกัดรวม 1,014 สิทธิ์/ตลอดรายการ), เสาร์ –  อาทิตย์ รับบัตรกำนัลห้างฯ 200 บาท (จำกัดรวม 728 สิทธิ์/ตลอดรายการ) และให้ใช้บัตรกำนัลคู่กับบัตรเครดิต SCB M เท่านั้น

สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด

 • แลกสิทธิ์ผ่าน “Thailife Card” mobile application
 • กรุณาแสดง e-coupon คู่กับบัตรประชาชนตัวจริง ต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์

ลูกค้าทรู

 • ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลข USSD หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์

(3)ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M, สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด และลูกค้าทรู รับบัตรกำนัลจากร้านค้าอาหารที่ร่วมรายการ โดยแสดงใบเสร็จที่มีค่าใช้จ่ายจากร้านอาหารนั้นๆ ภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการภายในวันและสาขาเดียวกัน ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป คือ แม่ศรีเรือน, ลาว – ญวน, Sizzer และ Sukishi Korean Charcoal Grill โดยต้องแสดงใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการข้างต้นตามวันที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M

 • ใบเสร็จจากร้านอาหารที่ร่วมรายการโดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ วัน, 7 สิทธิ์/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ
 • จำกัดรวม 350 สิทธิ์ ตลอดรายการ (คูปอง 800 บาท จำนวน 70 สิทธิ์/ตลอดรายการ , คูปอง 400 บาท จำนวน 280 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
 • บัตรกำนัลใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M เท่านั้น

สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด

 • กรุณาแสดง บัตรไทยไลฟ์การ์ด หรือ “Thailife Card” mobile application คู่กับบัตร M Card หรือ M Card Application และบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกัน ต่อหน้าพนักงานได้ที่จุดรับสิทธิ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ บัตรไทยไลฟ์การ์ด/ เสาร์ – อาทิตย์
 • บัตรกำนัล 800 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ เสาร์ – อาทิตย์, จำกัดรวม 7 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
 • บัตรกำนัล 400 บาท จำกัด 14 สิทธิ์/ เสาร์ – อาทิตย์, จำกัดรวม 98 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

ลูกค้าทรู

 • กดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลข USSD หรือกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ หมายเลข/ เสาร์ – อาทิตย์
 • บัตรกำนัล 800 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ เสาร์ – อาทิตย์, จำกัดรวม 7 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
 • บัตรกำนัล 400 บาท จำกัด 23 สิทธิ์/ เสาร์ – อาทิตย์, จำกัดรวม 161 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

 

(4)ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น และไม่รับใบเสร็จจากการเขียนมือทุกกรณี
 • ขอสงวนการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของร้านค้า หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 032-905-111 หรือ Facebook Bluport Huahin

(5)รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขการรับสมัครและการแข่งขันเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด