2020-09-17 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป Bluport Love Mom Bluport Love Mom ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป จำนวน 2 ท่า […]

ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป Bluport Love Mom

17 September - 31 December 2020

Bluport Love Mom ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป จำนวน 2 ท่านแรก
ที่ได้รับ รางวัลที่พัก 1 คืน จาก Anantara Huahin Resort & Spa
มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จากรายการ Bluport Love Mom (1 – 31 ส.ค. 63) ได้แก่

 • ธนภรณ์ จงเจริญ
 • จิณห์จุฑา สกุลตัน

รายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล

 • สมาชิก M Card มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ โดยสามารถรวบรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ลูกค้าสมาชิก M Card ต้องแสดงบัตรสมาชิก หรือ M Card Application เพื่อแสดงสิทธิ์ในการสะสมยอดค่าใช้จ่าย
 • การรับสิทธิ์สะสมยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 63 และหมดเขตในการสะสมยอดใช้จ่ายวันสุดท้ายวันที่ 31 ส.ค. 63 ตามเวลาปิดให้บริการของศูนย์การค้า
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 14 ก.ย. 63 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ หรือทาง FB:@BLUPORTHUAHINOFFICIAL
 • ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 20 ต.ค. 63 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ โทร 032-905-111 ในเวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่ได้รับรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่หลังบัตรของขวัญกำหนด และผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63
 • จำกัด 1 ท่าน/ 1 รางวัล/ 1 หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2 รางวัล/ ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้ผู้โชคดี
 • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด / บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด / บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัทในเครือ / พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของ หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด