2018-12-12 00:00:00 2019-01-31 00:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต รักนะหัวหิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561 ในพิธีจับราง […]
Poster
Poster

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต รักนะหัวหิน

12 December 2018 - 31 January 2019

ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561

ในพิธีจับรางวัลวันที่ 28 พ.ย. 61

รายชื่อผู้โชคดีรางวัลที่ 1 รถยนต์ SUZUKI SWIFT 1.2 GA CVT จำนวน 1 รางวัล

คุณ  อรญา   มิตรดี

รายชื่อผู้โชคดี รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล

1.คุณกูอับดุลเลาะ   สาและ

2.คุณธนกรณ์   จงเจริญ

3.คุณกฤษณ์นันท์   วีรวรรณ

4.คุณศรีวณี   มีบางยาง

5.คุณสมบัติ   พวงทอง

6.คุณชัยสิทธิ์   ศรีสด

7.คุณนัฏฐิกา   มหิสนันท์

8.คุณภาวิณี   ทองชะอุ่ม

9.คุณนันทพร   เหลืองดี

10.คุณอังศนา   กาญจนเวทิน

11.คุณสุพิชญา   จรรยากรณ์

12.คุณกรินทร์   เกษร

13.คุณอนันต์   จรรยากรณ์

14.คุณปฏิมา   ขุขันธิน

15.คุณวิทยา   สุขสวัสดิ์

16.คุณมนตรี   ตรุยานนท์

17.คุณอุษา   เพ่งผล

18.คุณพิชญ์สิณี   สัจจาภิบาลธรรม

19.คุณวัชระ   ภคสกุล

20.คุณจำนงค์   คำภา

*ขออภัยหากชื่อ และนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  • ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่วันที่ 12 ธ.ค. 61 – 12 ก.พ. 62 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ โทร. 032-905-111 ต่อ 5304
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่ได้รับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี, ค่าประกันภัย, ค่าทำ พ.ร.บ. ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาด 13 ก.ย. 61บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้ผู้โชคดี
  • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการพนักงานร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด