Poster

แบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นานสูงสุด 6 เดือน* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

17 February - 31 December 2017

แบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นานสูงสุด 6 เดือน* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ จากทางธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ และธนาคารกำหนด