2018-03-07 00:00:00 2018-03-30 00:00:00 Asia/Bangkok “JOEY BOY & The Gang สิงเหนือ เสือใต้ สไปด้ามังกี้” “JOEY BOY & The Gang สิงเหนือ เสือใต้ สไปด้ามังกี้” วันที่ 31 มี.ค. 61 วันนี้ – 30 มี.ค. 61 รวมใบเสร็จ ห้างฯ หรือ ศูนย์ฯ วันเดียวกัน ครบ 10,000 บาท รับบัตรชมคอนเสิร์ต 2 ใบ มูลค่า 2,400 บาท* (จำกัด 10 สิทธิ์/ ตลอดรายการ รวม 20 ใบ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/วัน) เงื่อนไขเพิ่มเติม แสดงใบเสร็จที่สะสมภายในห้างฯ หรือ ศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาท แลกรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน • […] ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน
(BP) AW WEBBANNER 960x960 Pxl
(BP) AW WEBBANNER 960x960 Pxl

“JOEY BOY & The Gang สิงเหนือ เสือใต้ สไปด้ามังกี้”

7 - 30 March 2018
ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน

“JOEY BOY & The Gang สิงเหนือ เสือใต้ สไปด้ามังกี้”

วันที่ 31 มี.ค. 61

  • วันนี้ – 30 มี.ค. 61 รวมใบเสร็จ ห้างฯ หรือ ศูนย์ฯ วันเดียวกัน ครบ 10,000 บาท

รับบัตรชมคอนเสิร์ต 2 ใบ มูลค่า 2,400 บาท*

(จำกัด 10 สิทธิ์/ ตลอดรายการ รวม 20 ใบ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/วัน)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • แสดงใบเสร็จที่สะสมภายในห้างฯ หรือ ศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาท แลกรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน • บัตรชมคอนเสิร์ต JOEY BOY & THE GANG สิงห์เหนือ เสือใต้ สไปด้ามังกี้ วันที่ 31 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ Sheraton Huahin Resort & Spa
  • สามารถรวบรวมใบเสร็จห้างสรรพสินค้าและร้านค้าภายในศูนย์การค้าบลูพอร์ต ที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ยกเว้น ยอดใช้จ่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ บุหรี่ , บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน ทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่านชำระ, ทองคำและจิวเวลลี่ • บัตรชมคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นรายการส่งเสริมการขายเฉพาะศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน เท่านั้น •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบเสร็จที่ชำรุด หรือไม่สมบูรณ์ •บัตรชมคอนเสิร์ตดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ได้ •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบในการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรคอนเสิร์ตดังกล่าว • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหินกำหนด • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน • สงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า และพนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้