2016-09-20 00:00:00 2016-09-20 00:00:00 Asia/Bangkok พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์การค้า BLUPORT Hua Hin Resort Mall พิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน การเปิดตัวโครงการศูนย์การค้า BLUPORT Hua Hin Resort Mall ห้องบอลล์รูม ชั้น G โรงแรม Anantara Siam (อนันตรา สยาม)

พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์การค้า BLUPORT Hua Hin Resort Mall

20 September 2016
ห้องบอลล์รูม ชั้น G โรงแรม Anantara Siam (อนันตรา สยาม)

พิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน การเปิดตัวโครงการศูนย์การค้า BLUPORT Hua Hin Resort Mall วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลล์รูม ชั้น G โรงแรม Anantara Siam (อนันตรา สยาม)