2017-09-01 00:00:00 2017-09-03 00:00:00 Asia/Bangkok เกษตรกรรุ่นใหม่ @บลูพอร์ต “อยู่ดี – กินดี – มีอาชีพ” เกษตรกรรุ่นใหม่ @บลูพอร์ต “อยู่ดี – กินดี – มีอาชีพ” 1 – 3 กันยายน 2560 อยู่ดี รูปแบบการใช้ชีวิตพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาน ซื้อผักไฮโดรโพนิคสดๆ จากแปลงเกษตรกร กินดี 19 สินค้าเกษตรคุณภาพ จาก 5 จังหวัด “ดีของกิน เด่นของใช้” จาก ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสาคร และกาญจนบุรีผัก – ผลไม้ ออแกนิค มีอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำเกษตร รุ่นใหม่ภายในงาน พร้อมกรรมวิธี สาธิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมบรรจุภัณฑ์คุณภาพ ที่บริเวณลาน BLÚ Parc หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

เกษตรกรรุ่นใหม่ @บลูพอร์ต “อยู่ดี – กินดี – มีอาชีพ”

1 - 3 September 2017

เกษตรกรรุ่นใหม่ @บลูพอร์ต “อยู่ดี – กินดี – มีอาชีพ”

1 – 3 กันยายน 2560

  • อยู่ดี รูปแบบการใช้ชีวิตพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาน ซื้อผักไฮโดรโพนิคสดๆ จากแปลงเกษตรกร
  • กินดี 19 สินค้าเกษตรคุณภาพ จาก 5 จังหวัด “ดีของกิน เด่นของใช้” จาก ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสาคร และกาญจนบุรีผัก – ผลไม้ ออแกนิค
  • มีอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำเกษตร รุ่นใหม่ภายในงาน พร้อมกรรมวิธี สาธิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมบรรจุภัณฑ์คุณภาพ

ที่บริเวณลาน BLÚ Parc หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน