2020-12-01 00:00:00 2021-01-31 23:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป รายการบลูพอร์ต รักนะหัวหิน รายชื่อสุดยอดนักช้อป รายการบลูพอร์ต รักนะหัวหิน ลูกค้าทรู รับฟรีที่พัก Holiday Inn Vana Nava Hua Hin + เข้าสวนน้ำ Vana Nava มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป* (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63) ได้แก่ • ธนภรณ์ จงเจริญ • ศิริลักษณ์ ดับเปีย ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA รับฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสูดผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป* (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. […]
Huahin1
Huahin2
Huahin1
Huahin2

ประกาศรายชื่อสุดยอดนักช้อป รายการบลูพอร์ต รักนะหัวหิน

1 December 2020 - 31 January 2021

รายชื่อสุดยอดนักช้อป รายการบลูพอร์ต รักนะหัวหิน

ลูกค้าทรู รับฟรีที่พัก Holiday Inn Vana Nava Hua Hin + เข้าสวนน้ำ Vana Nava
มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป* (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63) ได้แก่
• ธนภรณ์ จงเจริญ
• ศิริลักษณ์ ดับเปีย

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA รับฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสูดผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป* (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63) ได้แก่
• พนาวรรณ กล้าแข็ง
• วรางคณา เข็มนาค
• บัณฑิต อรหันต์
• นิศาชล บัวแก้ว

รายละเอียดเงื่อนไขและของรางวัล
• ลูกค้าทรูมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ โดยสามารถรวบรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ร่วมกับบัตร M Card ที่สะสมยอดซื้อสูงสุดผ่านทั้ง 2 สมาชิก ที่มี ชื่อ – นามสกุลถูกต้องและตรงกันเท่านั้น และรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล Top Spender (รางวัลแพ็คเกจห้องพัก Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ( 2 วัน 1 คืน ) สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) รวมสิทธิ์เข้าเล่น Vana Nava Waterpark , Brybe’s Kid Club, GYM, Free WIFI ) เป็นไปตามที่หลังบัตรของขวัญกำหนด และผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64, จำกัด 1 ท่าน/ รางวัล/ หมายเลขบัตร M Card/ ตลอดรายการ

• ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA 10 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA โดยยอดใช้จ่ายสะสมต้องไม่น้อยกว่า 40,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สามารถรวบรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายใต้หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และจากสาขาบลูพอร์ต หัวหินเท่านั้น เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และบัตรกำนัล 5,000 บาท รางวัลสำหรับ 10 Top Spender ประกอบไปด้วย บัตรกำนัลห้างฯ 3,000 บาท และบัตรกำนัลศูนย์ฯ 2,000 บาท , จำกัด 1 รางวัล/ 1 ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, รายละเอียดและเงื่อนไขบัตรกำนัลเป็นไปตามที่หลังบัตรกำหนด ใช้ได้เฉพาะที่บลูพอร์ต หัวหิน หมดอายุ 31 ม.ค. 64 และใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA เท่านั้น

• ยอดบันทึกสะสมยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63 โดยใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในห้างฯ จะถูกบันทึกลงระบบอัตโนมัติ แต่หากกรณีใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ จะต้องลงทะเบียนสะสมยอดซื้อและนำใบเสร็จมาบันทึกยอดซื้อที่จุดรับสิทธิ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน

• กรณีที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดเท่ากัน ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินจากลำดับการบันทึกยอดซื้อ

• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่ได้รับรางวัล

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 63 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ หรือ Fanpage Facebook : Bluport Huahin

• ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 63 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ โทร 032-905-111 ในเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

• ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้

• ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• พนักงานบริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด/ บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด/ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด/ บริษัทในเครือ/ พนักงานร้านค้า ผู้เช่า เจ้าของ หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด