2017-09-13 00:00:00 2017-10-31 00:00:00 Asia/Bangkok มอบหมวกไหมพรม จริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน ส่งมอบหมวกไหมพรมให้กับ ศุภนารี สุมลมาตร์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม “พาแม่เที่ยว..บลูพอร์ต” ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากลูกค้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และชาวหัวหิน ทุกท่านในการถักหมวกไหมพรม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาโดยเคมีบำบัด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี ปราณี  โชติรส ประธานกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมงาน ณ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
980x525
980x525

มอบหมวกไหมพรม

13 September - 31 October 2017

จริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน ส่งมอบหมวกไหมพรมให้กับ ศุภนารี สุมลมาตร์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม “พาแม่เที่ยว..บลูพอร์ต” ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากลูกค้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และชาวหัวหิน ทุกท่านในการถักหมวกไหมพรม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาโดยเคมีบำบัด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี ปราณี  โชติรส ประธานกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมงาน ณ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์