2018-01-31 00:00:00 2018-03-01 00:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต แฮปปี้เฟสติวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต แฮปปี้เฟสติวัลระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 – 7  มกราคม 2561 ในพิธีจับรางวัล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน รางวัลรางวัลรถจักรยานยนตร์ Vespa รุ่น LX125 i-get พร้อมหมวกกันน็อค จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 100,000บาท รางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท รายชื่อผู้โชคดีได้แก่ 1.คุณจุฑารัตน์ แมนผดุง 2.คุณธนพร แพทย์วงษ์ 3.คุณณัฐวศา โสภา 4.คุณพิมพ์ชนก จันศิริสกุลชัย 5.คุณวรรณศิริ ไพบูลย์ฐิติพรชัย * ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง เงื่อนไขการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด […]
960960#1
960960#1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต แฮปปี้เฟสติวัล

31 January - 1 March 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ บลูพอร์ต แฮปปี้เฟสติวัลระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 – 7  มกราคม 2561

ในพิธีจับรางวัล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน

รางวัลรางวัลรถจักรยานยนตร์ Vespa รุ่น LX125 i-get

พร้อมหมวกกันน็อค จำนวน 5 รางวัล

รางวัลละ 100,000บาท รางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่

1.คุณจุฑารัตน์ แมนผดุง

2.คุณธนพร แพทย์วงษ์

3.คุณณัฐวศา โสภา

4.คุณพิมพ์ชนก จันศิริสกุลชัย

5.คุณวรรณศิริ ไพบูลย์ฐิติพรชัย

* ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง

  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31 ม.ค. – 1 มี.ค. 61 ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์
  • ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 31 ม.ค. – 1 มี.ค. 61 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน
  • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี,ค่าประกันภัย, ค่าทำ พ.ร.บ. ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของ รางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้อง แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาด วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ

บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้ผู้โชคดี

  • ของรางวัลไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด / บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด / บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด สำนักงานใหญ่

/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการพนักงานร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ