2019-10-15 00:00:00 2019-10-20 00:00:00 Asia/Bangkok บลูพอร์ต รักนะหัวหิน Eco Market บลูพอร์ต รักนะหัวหิน Eco Market 15 – 20 ต.ค. 62 บลูพอร์ต อีโค มาร์เก็ต ตลาดนัดหัวใจสีเขียว ช้อปสินค้ารักษ์โลก ผักผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารโฮมเมด รวมกว่า 50 บูธ DIY Workshop กระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล* ฟรี..ขยะและไข่ & สะสมพลาสติกแลกของ* Zero Waste School โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว จากนักอนุรักษ์ตัวจิ๋ว จากโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย *ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ ของรายการ หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G
1569820933441 30092019
1569820933441 30092019

บลูพอร์ต รักนะหัวหิน Eco Market

15 - 20 October 2019

บลูพอร์ต รักนะหัวหิน Eco Market

15 – 20 ต.ค. 62

บลูพอร์ต อีโค มาร์เก็ต ตลาดนัดหัวใจสีเขียว

  • ช้อปสินค้ารักษ์โลก ผักผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารโฮมเมด รวมกว่า 50 บูธ
  • DIY Workshop กระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล*
  • ฟรี..ขยะและไข่ & สะสมพลาสติกแลกของ*
  • Zero Waste School โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว จากนักอนุรักษ์ตัวจิ๋ว จากโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

*ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ ของรายการ หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G